Archive for marca, 2010

Rozdzielacz do puszek typu Hansa do klinczera Lubeca LW792

Nowo zbudowany rozdzielacz puszek typu Hansa montowany za klinczerem Lubeca LW792 w ruchu ciągłym. Montaż rozdzielacza za szybkim klinczerem umożliwia klinczowanie puszek na jednej maszynie oraz zamykanie na dwóch zamykarkach.

Comments off