Hema CB2 po generalnym remoncie z przedłużonym stołem